A A A

2010 - 2016 rok

20.10.2015r.

ŚWIADCZENIE TELEKOMUNIKACYJNEJ USŁUGI BEZPŁATNEJ INFOLINII

Numer ogłoszenia: 105267 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015
więcej
24.10.2014r.

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY W ZAKRESIE OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA W SIEDZIBIE BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Numer ogłoszenia: 333958 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014
więcej
03.10.2013r.

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY W ZAKRESIE OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA W SIEDZIBIE BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Numer ogłoszenia: 204355 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
więcej
25.07.2013r.

ŚWIADCZENIE TELEKOMUNIKACYJNEJ USŁUGI BEZPŁATNEJ INFOLINII

Numer ogłoszenia: 296310 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
więcej
09.07.2013r.

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU BIUROWEGO

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU BIUROWEGO (DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, FAKSÓW) DLA BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA Numer ogłoszenia: 137523 - 2013; data...
więcej
05.04.2013r.

USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Numer ogłoszenia: 51629 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
więcej
31.12.2012r.

DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Numer ogłoszenia: 534800 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012
więcej
1  2