A A A

Petycje - 2019 r.

Petycje wpływające do Rzecznika Praw Pacjenta w 2019 r.:

 

1. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 15 marca 2019 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

 

 


 

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 11.04.2019
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 11.04.2019 godzina: 11:30
Sprawdź historię zmian