A A A

Petycje - 2017 r.

Informacja zbiorcza za rok 2017 – petycje rozpatrzone przez Rzecznika Praw Pacjenta

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informujemy, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Rzecznik Praw Pacjenta rozpatrzył jedną petycję.

Petycja wpłynęła dnia 29 czerwca 2017 r., bez zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Sposób załatwienia petycji: przekazanie petycji pozostającej poza kompetencjami Rzecznika Praw Pacjenta do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Po uzyskaniu odpowiedzi z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta skierował do podmiotu wnoszącego petycję informację o stanowisku organu oraz o przysługujących środkach prawnych.

 

 

Petycje wpływające do Rzecznika Praw Pacjenta w 2017 r.:

 

1. Petycja zbiorowa, wpłynęła dnia 29 czerwca 2017 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

 

Petycja nr 1 - PNG 112 KB


Sposób załatwienia petycji: przekazanie petycji pozostającej poza kompetencjami Rzecznika Praw Pacjenta do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (12.07.2017 r.).

 


 

2. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 10 grudnia 2017 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

 

Petycja nr 2 - PDF 109 KB

 

Sposób załatwienia petycji: odmowa uwzględnienia petycji, brak podstaw do podjęcia przez Rzecznika Praw Pacjenta działań w odniesieniu do poruszonych w petycji kwesti (26.04.2018 r.).
 


 

3. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 14 grudnia 2017 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

 

Petycja nr 3 - PDF 96,1 KB

 

Sposób załatwienia petycji: odmowa uwzględnienia petycji, brak podstaw do podjęcia przez Rzecznika Praw Pacjenta działań w odniesieniu do poruszonych w petycji kwesti (18.04.2018 r.).


 

4. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 18 grudnia 2017 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

 

Petycja nr 4 - PDF 147 KB

 

Sposób załatwienia petycji: odmowa uwzględnienia petycji, brak podstaw do podjęcia przez Rzecznika Praw Pacjenta działań w odniesieniu do poruszonych w petycji kwestii. (30.04.2018 r.).

 


 

5. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 18 grudnia 2017 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.


Petycja nr 5 - PDF 95,1 KB

 

Sposób załatwienia petycji: odmowa uwzględnienia petycji, brak podstaw do podjęcia przez Rzecznika Praw Pacjenta działań w odniesieniu do poruszonych w petycji kwestii (19.04.2018 r.).

 

Rejestr zmian:
Autor informacji: Alicja Maliszewska
Data utworzenia: 19.12.2017
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 22.08.2018 godzina: 12:41
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2018 godzina: 12:41
Sprawdź historię zmian