A A A

Rejestry Departamentu Postępowań Wyjaśniających

  • Rejestr zgłoszeń za pośrednictwem Infolinii
  • Rejestr spraw zgłoszonych osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta


Dane z rejestrów podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej.

Rejestr zmian:
Autor informacji: Katarzyna Kozioł
Data utworzenia: 26.02.2018
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 26.02.2018 godzina: 16:01
Sprawdź historię zmian