A A A

Rejestry Departamentu Finansowego

  • Ewidencja druków ścisłego zarachowania


Dane z rejestrów podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonch ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Rejestr zmian:
Autor informacji: Anna Kucharska
Data utworzenia: 26.02.2018
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 26.02.2018 godzina: 16:14
Sprawdź historię zmian