A A A

Rejestry Departamentu do spraw Zdrowia Psychicznego

  • Rejestr podmiotów leczniczych objętych stałą działalnością Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

 

Dane z rejestrów podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej.

Rejestr zmian:
Autor informacji: Grzegorz Saj
Data utworzenia: 28.02.2018
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 11.05.2018 godzina: 12:43
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2018 godzina: 12:43
Sprawdź historię zmian