Patronaty

Zasady przyznawania patronatu honorowego oraz udziału w komitecie honorowym przez Rzecznika Praw Pacjenta

Aby wystąpić o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym Rzecznika Praw Pacjenta nad organizowanym wydarzeniem należy:

1. zapoznać się z Regulaminem przyznawania patronatu honorowego oraz udziału w komitecie honorowym przez Rzecznika Praw Pacjenta

2. wypełnić wniosek i wysłać na adres:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

lub na adres e-mail: