Aktualności

24-01-2019r.

Zaproszenie na briefing prasowy poświęcony prezentacji raportu Rzecznika Praw Pacjenta „Problematyka zgłoszeń kierowanych na Infolinię Rzecznika Praw Pacjenta w latach 2015-2018”

Zapraszamy na briefing prasowy poświęcony prezentacji raportu Rzecznika Praw Pacjenta „Problematyka zgłoszeń kierowanych na Infolinię Rzecznika Praw Pacjenta w latach 2015-2018”

 

 

 

Raport porusza m.in. kwestie: dostępu do lekarzy specjalistów, czasu oczekiwania na uzyskanie świadczeń zdrowotnych, badań diagnostycznych, skuteczności leczenia oraz rehabilitacji a także warunków sanitarnych w placówkach medycznych.

 

 

Wyniki raportu i wynikające z niego wnioski przedstawią:

 

Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta

Dr n. med. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Marzanna Bieńkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Marek Cytacki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Departamentu Postępowań Wyjaśniających Biura Rzecznika Praw Pacjenta

 

 

Raport stanowi podsumowanie ostatnich 4 lat funkcjonowania Infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. Dokument zawiera dane statystyczne dotyczące problemów z jakimi do Rzecznika zwracają się pacjenci (z podziałem na zakresy świadczeń z wyszczególnieniem poszczególnych praw pacjenta). Identyfikuje obszary wymagające działań organów, instytucji oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących w ochronie zdrowia.

Na łamach raportu zaprezentowano również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych za pośrednictwem Infolinii, przeanalizowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Celem badania było sprawdzenie jakie jest zdanie pacjentów na temat powstania jednego wiarygodnego źródła informacji np. portalu wiedzy, ułatwiającego poruszanie się w systemie zdrowia.

 

 

 

Briefing odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 10:00

w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa


Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres:


 

 

Lista aktualności