Aktualności

11.04.2019r.

Fizjoterapeuci wsparciem pacjentów – konferencja w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

11 kwietnia br. z inicjatywy Krajowej Izby Fizjoterapeutów i dzięki gościnie Rzecznika Praw Pacjenta odbyła się konferencja pt.: Fizjoterapeuci wsparciem pacjentów – o systemie...
więcej
11.04.2019r.

Ankieta „Co wiemy o badaniach klinicznych”

Rzecznik Praw Pacjenta zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej wiedzy Polaków na temat badań klinicznych. Zebrane dane posłużą do stworzenia raportu jak obecnie postrzegane są...
więcej
10.04.2019r.

Prace nad zmianą przepisów dotyczących wystawiania kart zgonu

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta regularnie otrzymuje sygnały, dotyczące trudności w uzyskaniu przez osoby bliskie karty zgonu, w szczególności odmów jej wystawienia. Nie można...
więcej
29.03.2019r.

NSA potwierdza decyzję Rzecznika

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny potwierdził zasadność decyzji Rzecznika Praw Pacjenta stwierdzającej praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów. Spośród 52 tego...
więcej
28.03.2019r.

Osoby starsze, niepełnosprawne i ubezwłasnowolnione w psychiatrycznych oddziałach sądowych

Oddziały psychiatrii sądowej są miejscem wykonywania tzw. środka zabezpieczającego wobec osób, które popełniły czyn zabroniony, jednak działały w stanie niepoczytalności. W gronie...
więcej
28.03.2019r.

Konferencja „Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem polskiej psychiatrii”

26 marca br. w Warszawie odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja Rzecznika Praw Pacjenta poświęcona w całości zdrowiu psychicznemu – „Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem...
więcej
22.03.2019r.

Śmierć pacjenta w szpitalu miejskim w Sosnowcu

Informujemy, że w sprawie pacjenta, który dn. 18 marca 2019 r. zmarł po 9 godzinach oczekiwania na pomoc lekarską na izbie przyjęć Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, Rzecznik...
więcej
20.03.2019r.

Rzecznik Praw Pacjenta wytoczył kolejne powództwo

Rzecznik Praw Pacjenta aktywnie korzysta ze swoich uprawnień pozwalających na wzięcie udziału w postępowaniach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta. W ostatnich dniach...
więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    85