Aktualności

20.01.2011r.

Prawa pacjenta w Transgranicznej Opiece Zdrowotnej

Parlament Europejski uchwalił 19 stycznia dyrektywę dot. uproszczenia zasad leczenia za granicą. Przyjęty akt reguluje kluczowe dla pacjentów kwestie, takie jak zwrot kosztów...
więcej
14.01.2011r.

Coraz więcej mieszkań chronionych

W Warszawie powstaje drugie już mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie.
więcej
03.01.2011r.

XIX Finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta pragnąc wspomóc akcję Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy w tegorocznej zbiórce pieniędzy przeznaczonych na zakup sprzętu dla dzieci przekazało...
więcej
24.12.2010r.

Życzenia świąteczne

Bożonarodzeniowe Życzenia
więcej
21.12.2010r.

Komunikat dla pacjentów

Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta napływa coraz więcej zgłoszeń od pacjentów, którzy spotykają się z utrudnieniami w uzyskaniu rejestracji do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej...
więcej
08.12.2010r.

Wystąpienie do Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska wystąpiła do Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie o przedstawienie wyjaśnień w związku z otrzymaną...
więcej
29.11.2010r.

Gwarantowane prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych jest prawem zagwarantowanym przez Konstytucję RP. Wszystkim, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne mają obowiązek...
więcej
26.11.2010r.

Wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o wykładnię przepisów ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu...
więcej
1    76  77  78  79  80  81  82  83  84    84