Aktualności

23.08.2011r.

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta - bezpieczeństwo pacjentów

19 sierpnia br. Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska wystąpiła do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii zmiany ustawy z...
więcej
19.08.2011r.

Spotkanie z wojewodami - komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Rzecznik Praw Pacjenta był organizatorem spotkania (18 sierpnia br.) z wojewodami i ich przedstawicielami dotyczącego powoływanych wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach...
więcej
14.07.2011r.

Naruszenia zbiorowych praw pacjentów

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca się do wszystkich pacjentów, którzy w związku z prowadzeniem akcji protestacyjnej prowadzonej przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w...
więcej
30.06.2011r.

Administracja przeciw dyskryminacji

Rzecznik Praw Pacjenta 29 czerwca br. wziął udział w konferencji "Rząd równych szans. Administracja przeciw dyskryminacji".
więcej
30.06.2011r.

Prawa pacjenta na Letniej Międzynarodowej Szkole Praw Człowieka

Kim jest pacjent, jakie prawa mu przysługują, które z tych praw są w Polsce najczęściej łamane? 1 lipca br. Rzecznik Praw Pacjenta poruszył te oraz szereg innych zagadnień w...
więcej
27.05.2011r.

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie R.R. przeciwko Polsce

26 maja br. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie R.R. przeciwko Polsce, stwierdzając naruszenie przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
więcej
19.05.2011r.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podpisana przez Prezydenta RP

18 maja br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniającą m.in. ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
więcej
18.05.2011r.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o zasadach korzystania ze świadczeń zdrowotnych za granicą.
więcej
1    70  71  72  73  74  75  76  77  78    78