Aktualności

08.12.2010r.

Wystąpienie do Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska wystąpiła do Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie o przedstawienie wyjaśnień w związku z otrzymaną...
więcej
29.11.2010r.

Gwarantowane prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych jest prawem zagwarantowanym przez Konstytucję RP. Wszystkim, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne mają obowiązek...
więcej
26.11.2010r.

Wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o wykładnię przepisów ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu...
więcej
04.11.2010r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 października 2010 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe.
więcej
28.10.2010r.

Refundacja pomp insulinowych do 26 roku życia

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt zmian na listach leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
więcej
19.10.2010r.

KOMUNIKAT w sprawie załatwiania skarg i wniosków kierowanych do Biura

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przypomina, że w związku z zaprzestaniem działalności Rzeczników Praw Pacjenta przy Narodowym Funduszu Zdrowia, funkcje ich przejęły właściwe komórki...
więcej
19.10.2010r.

APEL w sprawie kolejek oczekujących na świadczenia zdrowotne

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca się do pacjentów z gorącym apelem o dokonywanie rejestracji wszelkich skierowań do świadczeń zdrowotnych tylko u jednego wybranego przez siebie...
więcej
07.10.2010r.

Komunikat w sprawie leczenia uzdrowiskowego

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta informuje, że w sprawie pacjentów, których Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadomił o utracie ważności skierowań na...
więcej
1    66  67  68  69  70  71  72  73  74