Aktualności

02.03.2012r.

Leczenie pacjentów po hospitalizacji

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że po zakończeniu pobytu w szpitalu, jeśli pacjent wymaga dalszego leczenia bądź zażywania odpowiednich leków, świadczeniodawca wypisując...
więcej
16.02.2012r.

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że pacjent ma możliwość składania oświadczenia o potwierdzeniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku stanu nagłego i leczenia w...
więcej
15.02.2012r.

Wystawianie recept na leki refundowane - choroby przewlekłe

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczony został komunikat w sprawie uzależniania wystawiania recept na leki...
więcej
10.02.2012r.

11 lutego - Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku.
więcej
07.02.2012r.

Zastępstwo lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Rzecznik Praw Pacjenta uprzejmie przypomina, że zgodnie z zasadami realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom powinny być udzielane...
więcej
06.02.2012r.

Liczba sygnałów dotyczących problemu z dostępem do leków

Rzecznik Praw Pacjenta od dnia 2 stycznia br. do dnia 3 lutego br. (do godziny 21) odnotował 2142 sygnały dotyczące problemów z dostępem do leków w związku z protestem lekarzy m....
więcej
02.02.2012r.

Świadczenia szpitalne i ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - brak rejonizacji

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że realizacja świadczeń nie jest uzależniona od miejsca zamieszkania pacjenta.
więcej
23.01.2012r.

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP - ustawa refundacyjna

W dniu 23 stycznia br. Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska uczestniczyła na zaproszenie Podsekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta RP Ireny Wóycickiej w konsultacjach...
więcej
1    70  71  72  73  74  75  76  77  78    83