Aktualności

28.03.2019r.

Osoby starsze, niepełnosprawne i ubezwłasnowolnione w psychiatrycznych oddziałach sądowych

Oddziały psychiatrii sądowej są miejscem wykonywania tzw. środka zabezpieczającego wobec osób, które popełniły czyn zabroniony, jednak działały w stanie niepoczytalności. W gronie...
więcej
28.03.2019r.

Konferencja „Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem polskiej psychiatrii”

26 marca br. w Warszawie odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja Rzecznika Praw Pacjenta poświęcona w całości zdrowiu psychicznemu – „Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem...
więcej
22.03.2019r.

Śmierć pacjenta w szpitalu miejskim w Sosnowcu

Informujemy, że w sprawie pacjenta, który dn. 18 marca 2019 r. zmarł po 9 godzinach oczekiwania na pomoc lekarską na izbie przyjęć Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, Rzecznik...
więcej
20.03.2019r.

Rzecznik Praw Pacjenta wytoczył kolejne powództwo

Rzecznik Praw Pacjenta aktywnie korzysta ze swoich uprawnień pozwalających na wzięcie udziału w postępowaniach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta. W ostatnich dniach...
więcej
20.03.2019r.

25 blasków psychiatrii – uwarunkowania techniczne

25 blasków psychiatrii – uwarunkowania techniczne
więcej
19.03.2019r.

Przestrzeganie praw pacjenta w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

Rzecznik Praw Pacjenta apeluje o obiektywne przedstawianie sytuacji w szpitalach psychiatrycznych oraz działalności Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Kreowanie...
więcej
19.03.2019r.

Konferencja „Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem polskiej psychiatrii”

Jednym z priorytetów Rzecznika Praw Pacjenta jest ochrona zdrowia psychicznego. Bartłomiej Chmielowiec zachęca do udziału w konferencji pt. „Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem...
więcej
15.03.2019r.

Pierwsza decyzja w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał decyzję w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w której – jako jedną z nieprawidłowości –...
więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    83