Aktualności

29.10.2018r.

Nie dla opłat za szafę w szpitalu - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

28 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny kolejny raz potwierdził zasadność decyzji wydanej przez Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie uznania praktyk naruszających...
więcej
25.10.2018r.

RPP pisze do MRPiPS w sprawie samotnych opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Bartłomiej Chmielowiec zauważa problem z zapewnieniem opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia i konieczności natychmiastowej...
więcej
22.10.2018r.

Rzecznik Praw Pacjenta skuteczny przed sądem

Bartłomiej Chmielowiec efektywnie wspiera pacjentów w toczących się postępowaniach przed sądami. Tylko w 2018 r. dzięki wsparciu Rzecznika Praw Pacjenta łączna wysokość uzyskanych...
więcej
15.10.2018r.

Podsumowanie prac Rzecznika Praw Pacjenta i organizacji pacjentów nad projektem zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

15 października w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie z organizacjami pacjentów podsumowujące wspólne prace nad projektem zmian w ustawie o prawach pacjenta i...
więcej
10.10.2018r.

Sąd w psychiatrii - psychiatria w sądzie

Sąd i psychiatria to dwa obszary, które nieustannie się przenikają. W licznych sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego konieczne jest zasięgnięcie przez sąd...
więcej
05.10.2018r.

RPP zwraca uwagę na kwestię kosztów sądowych w procesach o błędy medyczne

Bartłomiej Chmielowiec wystąpił do Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, zwracając uwagę na kwestię możliwego nieobciążania pacjentów kosztami sądowymi w przypadku przegranych...
więcej
02.10.2018r.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tematem warsztatów dialogu społecznego w Biurze RPP

Rzecznik Praw Pacjenta był gospodarzem 11 warsztatów dialogu społecznego „Prawa pacjenta wspierają budowę pacjentocentrycznego systemu ochrony zdrowia” organizowanych przez...
więcej
01.10.2018r.

Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Zdrowie publiczne jest dobrem nadrzędnym. Jego ochrona wymaga zaangażowania i odpowiedzialnych postaw całego społeczeństwa. Szczepienia, bezsprzecznie będące jednym z największych...
więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    74