Aktualności

01.08.2019r.

Przedmiot „Wiedza o Zdrowiu” - wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wystąpił z wnioskami do Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji, wnosząc o rozważenie wprowadzenia przedmiotu „Wiedza o Zdrowiu” do...
więcej
31.07.2019r.

RAPORT – Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta w sprawach indywidualnych w latach 2017-2018

Zespół ekspertów pod kierunkiem Bartłomieja Chmielowca Rzecznika Praw Pacjenta opracował i zaprezentował raport dotyczący postępowań wyjaśniających, prowadzonych przez Rzecznika...
więcej
26.07.2019r.

25 blasków psychiatrii – Szpital psychiatryczny: personel

W dzisiejszym materiale przedstawiamy osoby, które spotkamy na szpitalnych korytarzach. Dowiemy się m.in. kto i jakich form pomocy udziela oraz jakimi kwalifikacjami dysponuje...
więcej
17.07.2019r.

25 blasków psychiatrii – Rola sądu w sytuacji pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

W dzisiejszym materiale przedstawiamy jak ważną rolę w sytuacji pacjenta z zaburzeniami psychicznymi odgrywają sędziowie. Jakie jest ich zadanie przy przyjęciu pacjenta do...
więcej
11.07.2019r.

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi działającemu przez pełnomocnika. Zwolnienie z VAT usługi wykonywanej dla pacjenta.

Począwszy od 4 maja br. pierwsza kopia dokumentacji medycznej musi być udostępniana pacjentowi przez podmiot leczniczy za darmo. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw...
więcej
05.07.2019r.

25 blasków psychiatrii – Izba przyjęć szpitala psychiatrycznego oczami pacjenta

Kilka dni temu poznaliśmy izbę przyjęć widzianą oczami lekarza psychiatry, dziś na to samo miejsce spoglądamy oczami pacjenta. Pani Ania opowiada nam o przyjęciu do szpitala...
więcej
05.07.2019r.

Terapie medyczne w okresie kończącego się życia - Pierwsze posiedzenie Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta

5 lipca br. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych...
więcej
04.07.2019r.

Wyjaśnienia w sprawie wydanej przez Rzecznika Praw Pacjenta decyzji dotyczącej leczenia lekami biorównoważnymi

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi nadinterpretowania decyzji z dnia 11 czerwca 2018 r. o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów
więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    85